PRANO is een onafhankelijk advies- en organisatiebureau. PRANO organiseert lezingen, cursussen en bijeenkomsten die gericht zijn op kwaliteitsverbetering en maatschappelijke uitdagingen. PRANO werkt hiervoor samen met onafhankelijke deskundigen. Uw organisatie kan de deskundigheid van PRANO ook inzetten voor onderzoek, analyse en verslaglegging. Actuele speerpunten Big Data Privacy