Wij bestaan in 2024 10 jaar!

De PRANO GROUP biedt onderstaande diensten aan ter ondersteuning vanĀ  kennisontwikkeling in organisaties. Daarmee werken we samen aan toekomstbestendigheid.

Big Data en Artificial Intelligence 4-luik over kansen en bedreigingen in het informatie tijdperk
IT en EU-wetgeving 4-luik over de wedloop tussen techniek en wetgeving
Populisme en democratie Een 4-luik over volksmacht
Cursus Amerikaanse Burgeroorlog Over vrijheid en slavernij en de relevantie in onze samenleving
Democratie en vrijheid Vrijheid en democratie worden belicht vanuit verschillende richtingen en disciplines. We bekijken westerse en andere culturen, mathematische modellen van verkiezingen en democratische besluitvorming.