7 REDENEN OM AAN DE KWALITEIT VAN UW INFORMATIE TE WERKEN.

1. U toont dat u aan kwaliteitszorg werkt.
2. U bent niet gehouden aan criteria die buiten uw organisatie worden geformuleerd.
3. U voldoet direct aan het nieuwe toezichtkader van de inspectie (indien van toepassing)
4. Dit type audit bespaart geld en veel (voorbereidings-)tijd. We rekenen graag met u mee.
5. De praktijk-audit kan verrassende inzichten opleveren over aspecten die in de gangbare criterialijsten niet voorkomen.
6. Tijdens het onderzoek werkt de PRANO-adviseur effectief mee aan uw organisatie.
7. Bij deze praktijk-audit is voorbereiding door uw organisatie niet nodig.

 

De audit van PRANO is een ‘praktijk-audit’, die gericht is op:

1-het stroomlijnen van werkprocessen,
2-het verder digitaliseren van o.a. toezichtproducten,
3-de managementinformatie,
4-en een goede interpretatie van de data.

 

De Opbrengsten van de Audit op Informatie:

De audit mondt uit in een verslag waaruit blijkt hoe succesvol het is geweest, welke knelpunten zich daarbij hebben voorgedaan, en met welke aanpassingen in de informatiestromen deze knelpunten kunnen worden weggenomen.

De opdracht aan PRANO is concreter en gerichter dan in een normale audit. In deze audit worden de informatiestromen rond een proces of binnen een afdeling van uw instelling getoetst.