De functionaliteit van regels: 3 bijeenkomsten

1. De reflex van herbureaucratisering
Spreker: Prof. Dr. René ten Bos
Datum: donderdagmiddag, 14 febuari 2014
Locatie: Kasteel Vanenburg (Staetenzaal) in Putten

2. Ethiek Protocoliseren
Spreker: Prof. dr. Muel Kaptein
Datum: donderdagmiddag, 12 mei 2014
Locatie: Klooster Mariënhof (de Tuinkamer) in Amersfoort

1. Geste en Leiderschap
Spreker: Prof. Dr. René ten Bos
Datum: donderdagmiddag, 4 september 2014
Locatie: Landgoed De Salentijn (de Dorsmolen) in Nijkerk

3. Een te sterke overheid
Spreker: Prof. Dr. Paul Frissen
Datum: donderdagmiddag, donderdagmiddag, 6 november 2014
Locatie: Kasteel De Buitenplaats (Poortgebouw) in Amersfoort


We hebben behoefte aan begrenzing van interventiezucht, we hebben behoefte aan begrenzing van de regeldrift, we hebben behoefte aan begrenzing van controledrift. En wat wij moeten organiseren, aldus Frissen is het organiseren van de terugtred. De terugtred van de overheid. De terugtocht van de overheid dient georganiseerd te worden in het belang van meer autonomie, vrijheid en zeggenschap van maatschappelijke organisaties en burgers.

En dit is een buitengewoon ingewikkelde en complexe organisatie. Loslaten wordt veel geprezen, maar je ergens niet mee bemoeien is vele malen ingewikkelder dan je ergens wel mee bemoeien. Bemoeizucht is de meest gemakzuchtige verhouding die je kunt hebben tot de wereld als bestuurder.

Het organiseren van de terugtocht vergt veel intellectuele inspanning. En daarom is het organiseren van die terugtocht – als bescheidenheid en matiging, – een operatie die alleen maar kan slagen als wij een kwalitatief zéér hoogwaardige overheid hebben. Maar bescheidenheid is een van de meest ambitieuze verhoudingen die je kunt hebben met de wereld, als bestuurder. Dat vergt veel studie, dat vergt veel nadenken. Het is de diepe overtuiging van Frissen dat: hoe beter en hoe langer je nadenkt over de wereld, hoe beter je begrijpt hoe ingewikkeld hij is. En dat je dus vooral niet moet interveniëren.