De doelgroep

De bijeenkomst Doceren met kwaliteit is een verdiepende praktische cursus voor docenten/leraren die gericht zijn op de ontwikkeling van hun carrière.

Iedereen vindt onderwijs noodzakelijk en nuttig:
Wie kan aangeven waarom?
En, of we op de goede weg zijn?
En, hoe je dat kunt weten?

In deze cursus komt via de onderwijs-kwaliteit een venijnige angel naar voren. Het onderwijs verandert:
• door nieuwe regels,
• door nieuwe inzichten,
• door nieuwe technieken.
En, deze veranderingen worden door velen als verbeteringen beschouwd.

Hoe kun je vaststellen dat een verandering een verbetering is, als het doel van het onderwijs niet vastligt?

Cursusinhoud

In de cursus wordt de onderwijsparadox vanuit vijf thema’s aangesneden:

1. Het wetgevend kader

2. Maatschappelijke doelstellingen

3. Onderwijskundige trends en ontwikkelingen

4. Professionaliteit van organisaties en van docenten

5. Learning analytics en datagestuurd onderwijs

De verdieping van het thema doet de spanning van de onderwijsparadox toenemen.

In de laatste bijeenkomst wordt met het Autonoom Kwaliteitsmanagement Model (AKM) duidelijk hoe je aan de kwaliteit van het onderwijs kunt werken, zonder ten prooi te vallen aan de spanningen van de Onderwijsparadox.

Cursusmateriaal

Bij elke module is er off-line en on-line cursusmateriaal. Deelnemers aan de cursus ontvangen hiervan een overzicht met – voor zover nodig – een toegangscode. In het on-line cursusmateriaal zitten opdrachten die de cursisten zelfstandig in eigen tempo kunnen maken. De opdrachten worden niet beoordeeld met een cijfer maar worden desgewenst besproken in de cursus.

Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat met een lijst van behandelde onderwerpen.

Kwaliteitseisen Register-certificering

De cursus valt in de categorie ‘Overige Bekwaamheid’ en is gericht op de competenties (‘Dublin’ descriptors): nr 1. kennis & inzicht en nr 3. oordeelsvorming. Tevens wordt er gekeken naar de toepassingen in de eigen onderwijspraktijk.

Leraren Register

De cursus is geaccrediteerd onder activiteit Nr. QwFbS2NbqS en is ingeschaald op 15 registeruren. De docent Mathieu Kuijs, is CRBKO geregistreerd.

 

Kwaliteitseisen Register-certificering

Deze cursus wordt gegeven op Bachelor en Master niveau.

Tarief

Het tarief € 935,- (incl BTW / pp) voor deze cursus van drie dagdelen, geldt bij een minimale deelname van 8-10 personen.

Indien een onderwijsinstelling de cursus binnen de organisatie wil aanbieden aan leden van het docententeam, zal op aanvraag een passende offerte worden gedaan.