Een nieuwe balans aan tafel?

 

De uitdaging voor de MR is altijd, dat zij met professionele gesprekspartners, professioneel moet communiceren. Ook hier zal zij aan haar bekwaamheid moeten werken. De cursus: Inspraak in Kwaliteit voor de Zorgsector, biedt inzichten en middelen om met deze uitdagingen succesvol om te gaan.

Uitdagingen voor de medezeggenschap

In de samenwerking zit voor de Medezeggenschap een aantal uitdagingen.
1. Er is sprake van statusincongruentie.
2. Er is sprake van kennisasymmetrie.
3. MR-leden worden niet bezoldigd.
Het Medezeggenschapsorgaan zal daarmee moeten omgaan zonder dat ze de illusie heeft dezelfde status te krijgen als bestuurders.

Inhoud

De bijeenkomst(en) is modulair opgebouwd binnen het analytisch kader van het Autonoom Kwaliteitsmanagement Model (AKM). Er zijn binnen PRANO drie soorten modulen ontwikkeld:

Basis: In deze modules wordt informatie uit wetgeving en literatuur overgedragen. Het gaat hierbij over informatie die binnen de zorgsector is gedeeld en bij zorgmedewerkers bekend kan zijn.

Verdiepingskennis: In deze modules wordt informatie aangereikt uit domeinen waarmee zorgmedewerkers minder bekend zullen zijn.

Toepassingen: In deze modules worden theoretische inzichten toegepast op probleemgebieden in de praktijk of op de organisatie voor wie de cursus wordt gegeven.

 

1. Standaard:

In deze variant wordt een op uw zorgsector toegesneden selectie van zes modules aangeboden. De cursusstof wordt over drie bijeenkomsten op verschillende dagen verdeeld. Elke bijeenkomst bestaat uit twee sessies van ongeveer anderhalf uur met een pauze van half uur.

2. Maatwerk:

In een vooroverleg wordt met u afgestemd welke basiskennis-modules voor uw organisatie niet relevant zijn omdat uw medewerkers daar al voldoende vertrouwd mee zijn, en in welke toepassingen van het AKM-model u in het bijzonder geïnteresseerd bent. In deze variant is de cursusduur afhankelijk van de in overleg met u geselecteerde modules. Het aantal bijeenkomsten en de duur van sessies zullen in overleg met u worden bepaald.

3. Verkorte traject ‘Medezeggenschap Zorg start AKM’

Er is een versneld cursustraject waarin de kernpunten van de basismodules in één bijeenkomst worden uiteengezet met daarop volgend een discussie waarin de kerninzichten worden toegepast op de eigen organisatie.

Doelgroep

Een cursus over kwaliteit in de zorg, voor alle leden van de medezeggenschapsraad die ‘vooruit willen denken’ en een analytische mindset niet schuwen.

Tarief

Op basis van de voorgesprekken wordt een offerte op maat gemaakt.

Cursusmateriaal

Bij elke module is er off-line en on-line cursusmateriaal. Deelnemers aan de cursus ontvangen hiervan een overzicht met – voor zover nodig – een toegangscode. In het on-line cursusmateriaal zitten opdrachten die de cursisten zelfstandig in eigen tempo kunnen maken. De opdrachten worden niet beoordeeld met een cijfer maar worden desgewenst besproken in de cursus.

Bij het toepassen van inzichten op de praktijk zullen er werkopdrachten worden gegeven. Als ervoor gekozen is het AKM-model op de eigen organisatie toe te passen, zullen deelnemers worden uitgenodigd beknopt op papier uit te schrijven hoe zij dit model denken te kunnen toepassen in hun organisatie. De uitwerking van deze opdrachten zal centraal staan slotsessie.