[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator][rev_slider_vc alias=”bestuur”][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

De cursus ‘Kwaliteit Geregeld’ is speciaal voor

(beginnende) managers

die niet schromen de lat hoog te leggen.

Kwaliteit en de Onderwijs-Paradox

Kenmerkend voor discussies over het onderwijs is:

• het onderwijs krijgt te veel taken opgelegd

• er zijn te veel regels, en

• administratieve lastendruk is te zwaar.

Deze ‘afrekencultuur’ belemmert onderwijsprofessionals.

 

Toch vinden veel organisaties tijd om zich te onderwerpen aan nieuwe regels zoals:

• die van excellentieprogramma’s en

• omarmen veel docenten een wettelijk vastgelegd Lerarenregister .

 

Zowel binnen als buiten het onderwijs zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs.

• Leerlingen hebben te weinig feitenkennis,

• studenten kunnen niet rekenen,

• afgestudeerden zijn niet goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

 

Zo vinden…

→ De meeste bestuurders vinden dat ze de eigen organisatie goed op orde hebben

→ er zijn weinig docenten die van zichzelf zeggen dat ze slecht les geven.

→ En de studenten eisen meer zeggenschap over het onderwijs, en betere kwaliteit.

 

Al deze tegenstrijdigheden worden overkoepeld door:

“De Onderwijsparadox”

waarin, het onderwijs wordt geprezen en bekritiseerd zonder dat vastligt wat het doel van het onderwijs is.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Kwaliteit geregeld

In de laatste decennia is de discussie over de kwaliteit van het onderwijs in het teken komen te staan van de tegenstelling tussen ‘managers’ en ‘de mensen met het krijt aan de handen’. Deze tegenstelling heeft de discussie over kwaliteit in het onderwijs naar de achtergrond gedrukt.

In de bijeenkomsten over “Kwaliteit geregeld” wordt binnen de tegenstellingen die in het onderwijsdebat dominant zijn, een route gebaand naar het punt waar de thema’s: professionaliteit, regels en toezicht samen kunnen vallen in een discussie over de kwaliteit van het onderwijs.

Deze bijeenkomsten haken in op het lopende onderwijsdebat, met name op de discussie over de afrekencultuur.

Nadat is uitgelegd waardoor het onderwijsdebat in patstellingen is vastgelopen, en de gangbare ‘oplossingen’ niet kunnen werken, worden de patstellingen opgelost en worden praktische tips gegeven voor het bijstellen van het schoolplan of opleidingsprofiel.

Vragen die in de bijeenkomsten aan bod komen: Verkorte handleiding Kwaliteit Geregeld

[/vc_column_text][vc_column_text]

Opbouw van het traject

De bijeenkomsten zijn modulair opgebouwd binnen het analytisch kader van het Autonoom Kwaliteitsmanagement Model (AKM). Er zijn binnen PRANO drie soorten modulen ontwikkeld:

Basiskennis: In deze modules wordt informatie uit wetgeving en literatuur overgedragen. Het gaat hierbij over informatie die binnen het onderwijsveld is gedeeld en bij onderwijswerkers bekend kan zijn.

Verdiepingskennis: In deze modules wordt informatie aangereikt uit domeinen waarmee onderwijswerkers minder bekend zullen zijn.

Toepassingen: In deze modules worden theoretische inzichten toegepast op probleemgebieden in de praktijk of op de organisatie voor wie dit traject wordt gegeven.

 

1. Standaard:

In deze variant wordt een op uw onderwijssector toegesneden selectie van zes modules aangeboden. De inhoudelijke stof wordt over drie bijeenkomsten op verschillende dagen verdeeld. Elke bijeenkomst bestaat uit twee sessies van ongeveer anderhalf uur met een pauze van half uur.

2. Maatwerk:

In een vooroverleg wordt met u afgestemd welke basiskennis-modules voor uw organisatie niet relevant zijn omdat uw medewerkers daar al voldoende vertrouwd mee zijn, en in welke toepassingen van het AKM-model u in het bijzonder geïnteresseerd bent. In deze variant is de cursusduur afhankelijk van de in overleg met u geselecteerde modules. Het aantal bijeenkomsten en de duur van sessies zullen in overleg met u worden bepaald.

3. Verkorte variant ‘Bestuur start AKM’

Er is een versneld traject waarin de kernpunten van de basismodules in één bijeenkomst worden uiteengezet met daarop volgend een discussie waarin de kerninzichten worden toegepast op de eigen organisatie.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

image_map-kwaliteitonderwijs

[/vc_column_text][vc_column_text]

Het AKM-model wordt in zes modules uitgewerkt:
1. Het wetgevend kader: Een beknopt overzicht van de wet- en regelgeving in uw sector, met speciale aandacht voor de ruimte die het nieuwe toezichtkader aan docenten biedt.
2. Maatschappelijke doelstellingen: Een doorlichting van de verschillende doelstellingen die vanuit de maatschappij aan het onderwijs worden opgelegd, en de mate waarin die met elkaar verenigbaar zijn (of niet).
3. Onderwijskundige trends en ontwikkelingen: Drie eeuwen onderwijskunde in vogelvlucht, met landingen op het Aptitude-Treatment-Action-eiland en andere esoterische oorden.
4. Professionaliteit van organisaties en van docenten: Professionaliteit van docenten is mooi, maar kan een docent een goede professional zijn in een niet-professionele organisatie? Twee perspectieven op professionaliteit worden bij elkaar gebracht.
5. Learning analytics en datagestuurd onderwijs: Nieuwe technieken, nieuwe kansen. Kunnen we met datagestuurd onderwijs beter maatwerk bieden? En, als de systemen dit kunnen afhandelen, wat is dan nog de rol van de docent?
6. Het AKM-model in de vakgroep: We brengen de vijf thema’s uit de vorige bijeenkomsten bijeen in een overkoepelend kwaliteitsmodel en bespreken hoe de vakgroep en de individuele docenten daar een rol in kunnen spelen.

De cursusbijeenkomsten zijn plenair, met discussie in het slotdeel van iedere bijeenkomst.

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Doelgroep

De bijeenkomsten over kwaliteit in het onderwijs is voor bestuurders, toezichthouders, afdelingsleiders en opleidingscoördinatoren die ‘vooruit willen denken’ en een analytische mindset niet schuwen.

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Tarief

Op basis van de voorgesprekken wordt een offerte op maat gemaakt.

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Cursusmateriaal

Bij elke module is er off-line en on-line cursusmateriaal. Deelnemers aan de cursus ontvangen hiervan een overzicht met – voor zover nodig – een toegangscode. In het on-line cursusmateriaal zitten opdrachten die de cursisten zelfstandig in eigen tempo kunnen maken. De opdrachten worden niet beoordeeld met een cijfer maar worden desgewenst besproken in de cursus.

Bij het toepassen van inzichten op de praktijk zullen er werkopdrachten worden gegeven. Als ervoor gekozen is het AKM-model op de eigen organisatie toe te passen, zullen deelnemers worden uitgenodigd beknopt op papier uit te schrijven hoe zij dit model denken te kunnen toepassen in hun organisatie. De uitwerking van deze opdrachten zal centraal staan slotsessie.

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][et_section][/et_section][/vc_column][/vc_row]