PRANO GROUP is in 2013 gestart met het organiseren van lezingen en cursussen kwaliteitszorg in de publieke en semie-publieke sector. Inmiddels is de klantenkring behoorlijk uitgebreid naar de financiele sector. Het aanbod van PRANO geeft een soort tegenwicht aan ‘de workshop- en presentatie-achtige congressen’ die kenmerkend is voor onze tijd. PRANO beoogt een meer rustige, reflexieve en actuele insteek te bieden.

Thieu Kuijs, dr.

Dr. Thieu Kuijs

Dr. Mathieu Kuys (geb. 1961) is onafhankelijk onderzoeker. Hij studeerde Nederlands MO en Geschiedenis MO aan de Katholieke Leergangen en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg. Zijn expertise ligt op het gebied van de kennis- en wetenschapsleer. In 1992 promoveerde hij met de studie ‘Prospects of Naturalistic Epistemology’, een onderzoek naar de vraag of filosofische problemen zich laten oplossen vanuit de empirische en mathematische wetenschappen. Zijn huidige onderzoeksprojecten betreffen het samenstellen van een essaybundel over filosofisch scepticisme, en een bundel over de bronnen van wetenschappelijk onderzoek.

Mathieu Kuys is zelfstandig ondernemer. De afgelopen jaren heeft hij informatiesystemen ontworpen en geïmplementeerd in zowel het bedrijfsleven als non-profit-organisaties.

Met Mathieu Kuys is een kritisch en creatief denker die het maatschappelijk debat zeker niet schuwt.

Arthur Kok, dr.

dr. Arthur Kok

Arthur Kok (1981) studeerde filosofie in Tilburg en Berlijn. Hij promoveerde in 2012 met een dissertatie over de metafysische grondslagen van de moderne Westerse filosofie, waarin in het bijzonder het werk van Immanuel Kant en G.W.F. Hegel centraal staat. Het proefschrift werd in 2013 gepubliceerd bij de Duitse academische uitgeverij Wilhelm Fink Verlag.

Steeds vertrekkend vanuit zijn specialisme in deze twee nog steeds zeer invloedrijke denkers heeft Arthur een breed interessegebied. Hij publiceert op het gebied van politiek, religie en kunst. Bijzondere aandacht gaat uit naar hedendaagse vraagstukken over de multiculturele samenleving, de ver-economisering en huidige heropleving van religie (post-secularisme).

Naast zijn werk als filosoof is Arthur dramaturg en zakelijk leider van Sounding Bodies, stichting voor performance art en muziektheater, en hij geeft aan de Academy for Creative Industries.