Projecten

2018 -2023 Bestuurlijke ondersteuning Prano heeft de bestuurlijke ondersteuning (incl. Beleggingsadvies Cie) in het besluitvormingsproces van 115 non-profit organisaties en diverse pensioenfondsen verzorgd.

2019 Strategie-dag CAO partners: “Vernieuwde insteek CAO Bestuurders” Prano heeft voor VTOI de rapportage gedaan.   2019 Sales & Acquisition Prano begeleidt Infinityquest in de acquisitie van klanten in Nederland.

2018 Begeleiding werkprocessen Prano ondersteunt diverse organisaties in de professionalisering van werkprocessen.

2018 UVO rapportage Prano heeft voor St. Jeugdbescherming regio Amsterdam de UVO ondersteund op een complex dossier.

2018 Lezing Voor de Onderwijsbestuurdersvereniging met de titel: ‘Integriteit Bestuur en interne toezichthouder’ door dr. Arthur Kok

2018 Sectoranalyse Op verzoek van de onderwijsbestuurdersvereniging.nl heeft PRANO een sectoranalyse ‘Professioneel Onderwijsbestuur: de route naar een register?’ geschreven waarin de voor- en nadelen van een bestuurdersregister worden geanalyseerd.

2018  Communicatie ondersteuning Prano verzorgt de externe communicatie voor Uitgeverij Diagan Uitgeverij Diagan

2018 Bestuursondersteuning Prano begeleidt de Onderwijsbestuurdersvereniging OBV als bestuurssecretaris van de vereniging. Per juli 2019 fuseren de OBV en BvPO naar een nieuwe vereniging.

2018 Verantwoordingsdag V-100 Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Pleegzorg heeft PRANO deelgenomen aan het V-100 project van de Verantwoordingsdag 2017 in de Tweede Kamer. Daarbij heeft PRANO een vraag geformuleerd die is doorgeleid naar de plenaire debatten over pleegzorg.

2014-2018 Bestuursondersteuning Prano begeleidt de Onderwijsbestuurdersvereniging als bestuurssecretaris van de vereniging. Per juli 2019 fuseren de OBV en BvPO naar een nieuwe vereniging.

2017 Begeleiding medezeggenschap Prano heeft de instelling van de medezeggenschap begeleid bij Sterk Huis    

2017 Lezing Voor bestuur, raad van toezicht en MR van Scholengemeenschap De Nieuwe Veste is de lezing ‘Panta Rhei, organisaties veranderen’ gegeven over de uitdaging van het aanpassen van informatiestromen tijdens de omslag van een hiërarchisch organisatiemodel naar een netwerk-organisatiemodel.

2017 Workshop Op het Lerarencongres 2016 assisteerde PRANO met de workshop over Leerwinst en Toegevoegde waarde in het onderwijs. Titel: Workshop “Lessen van de afrekencultuur”

2017 Lezing Big Data Als onderdeel van de reeks “Thema’s die ertoe doen” van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland wordt het thema ‘Big Data, kansen en knelpunten’ belicht in de context van het MBO-onderwijs.

2017 Workshop Big Data Dit jaar had het Festival van het Leren als hoofdthema de volwasseneducatie. In de workshop Big Data kansen en knelpunten van PRANO is, na een inleiding op het fenomeen Big Data in het algemeen, ingegaan op de maatschappelijke effecten van Big Data voor de volwasseneducatie.  

2016 Bestuurlijke ondersteuning Prano heeft bij Zorgspectrum de raad ondersteund in de planning en goede afstemming van haar advies-/instemmings-agenda met bestuur en toezicht.

2019 Strategiedag CAO partners: “Vernieuwde insteek CAO Bestuurders” Prano heeft voor VTOI de rapportage gedaan.   2019 Sales & Acquisition Prano begeleidt Infinityquest in de acquisitie van klanten in Nederland.

2018 Begeleiding werkprocessen Prano ondersteunt diverse organisaties in de professionalisering van werkprocessen.

2018 UVO rapportage Prano heeft voor St. Jeugdbescherming regio Amsterdam de UVO ondersteund op een complex dossier.

2018 Lezing Voor de Onderwijsbestuurdersvereniging met de titel: ‘Integriteit Bestuur en interne toezichthouder’ door dr. Arthur Kok

2018 -2023 Bestuurlijke ondersteuning Prano heeft de bestuurlijke ondersteuning (incl. Beleggingsadvies Cie) in het besluitvormingsproces van 115 non-profit organisaties en diverse pensioenfondsen verzorgd.

2018 Sectoranalyse Op verzoek van de onderwijsbestuurdersvereniging.nl heeft PRANO een sectoranalyse ‘Professioneel Onderwijsbestuur: de route naar een register?’ geschreven waarin de voor- en nadelen van een bestuurdersregister worden geanalyseerd.

2018  Communicatie ondersteuning Prano verzorgt de externe communicatie voor Uitgeverij Diagan Uitgeverij Diagan

2018 Bestuursondersteuning Prano begeleidt de Onderwijsbestuurdersvereniging OBV als bestuurssecretaris van de vereniging. Per juli 2019 fuseren de OBV en BvPO naar een nieuwe vereniging.