datum   vergadering organisatie
29 mrt 2019   Bestuursvergadering & Sociale Partners DAS Rechtsbijstand Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij DAS Rechtsbijstand, Amsterdam
19 mrt 2019   Risico en Jaarwerk Cie. Reiswerk Pensioenen Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij Reiswerk Penioenen, Utrecht
12 febr 2019   Bestuursvergadering Pensioenfonds Rijn- & Binnenvaart Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij PSF Rijn- en binnenvaart, Heerlen
v.a. januari 2019   Bijdragen in Sales & Acquisition for Infinity Quest Ltd, BIRMINGHAM, LONDON Prano werkt als sub-contractor voor PA Online bij Infinity Quest, Amsterdam
17 dec 2018   Voorzittersoverleg Reiswerk Pensioenen Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij Reiswerk Pensioenen, Utrecht
11 dec 2018   Bestuursvergadering Pensioenfonds Houtverwerkende industie & Jachtbouw Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij PHJ, Rijswijk
6 dec 2018   Combi Bestuur- Raad van Toezicht Vergadering, Reiswerk Pensioenen Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij Reiswerk Pensioenen, Utrecht
4 dec 2018   Bestuurvergadering, Bedrijfstak PSF Zorgverzekeraars Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij Bedrijfstak Psf Zorgverzekeraars, Utrecht
26 nov 2018   Voorzittersoverleg, Reiswerk Pensioenen Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson bij Reiswerk Pensioenen, Utrecht
12 nov 2018   Emma Handson Prano werkt als sub-contractor voor Emma Handson en verzorgt voor hen de verslaglegging van de genoemde pensioenfondsen.
26 juni 2018   UVO verslaglegging Prano heeft voor St. Jeugdbescherming regio Amsterdam de UVO ondersteund van een complex dossier.
31 mei 2018   Bijeenkomst Integriteit Bestuur en interne toezichthouder Prano heeft voor de Onderwijsbestuurdersvereniging deze themamiddag georganiseerd.
26 februari 2018   Strategie-dag CAO partners: “Vernieuwe insteek CAO Bestuurders” Prano heeft voor VTOI de verslaglegging gedaan.
26 sept 2018   Panta Rei Lezing Voor het bestuur, de raad van toezicht en de MR van SG De Nieuwe Veste heeft Prano een lezing gegeven over de uitdaging van het aanpassen van informatiestromen tijdens de omslag van een hiërarchisch organisatiemodel naar een netwerk-organisatiemodel.
30 okt 2017   Onderzoeksopdracht Prano heeft de opdracht ontvangen te analyseren in welke mate cliënten tevreden zijn over het dienstenaanbod, er aanvullende behoeftes zijn en of er binnen de cliëntengroep ideeën leven waarmee de aanbieder de zorg kan verbeteren.  
27 sept 2017   Verslaglegging Cliëntenraad Vergadering Prano heeft de opdracht ontvangen om een verslag te maken van een van de CR vergaderingen.  
22 mei 2017   Verantwoordingsdag V-100 Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Pleegzorg heeft PRANO deelgenomen aan het V-100 project van de Verantwoordingsdag 2017 in de Tweede Kamer. Daarbij heeft PRANO een vraag geformuleerd die is doorgeleid naar de plenaire debatten over pleegzorg.  
29 jan 2017   Notitie Professioneel Onderwijsbestuur: de route naar een register? Op verzoek van de OBV heeft PRANO een notitie geschreven waarin de voor- en nadelen van een bestuurdersregister worden geanalyseerd. Zie rapport: Met een Register naar de professionaliteit van Onderwijsbestuurders?
7 okt 2016   workshop “Lessen van de afrekencultuur” Op het Lerarencongres 2016 assisteerde PRANO bij de workshop over Leerwinst en Toegevoegde waarde in het onderwijs.  
23 sept 2016   interactieve lezing Big Data, kansen en knelpunten Als onderdeel van de reeks “Thema’s die ertoe doen” van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland wordt het thema Big Data belicht in de context van het MBO-onderwijs.   Verslag van ROCvA  
16 sept 2016   workshop Big Data, kansen en knelpunten Dit jaar had het Festival van het Leren als hoofdthema de volwasseneducatie. In de workshop van PRANO is, na een inleiding op het fenomeen Big Data in het algemeen, ingegaan op de maatschappelijke effecten van Big Data voor de volwasseneducatie.  

fghj