Thieu Kuys

Dr. Thieu Kuys (geb. 1961) is onafhankelijk onderzoeker. Hij studeerde Nederlands MO en Geschiedenis MO aan de Katholieke Leergangen en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg. Zijn expertise ligt op het gebied van de kennis- en wetenschapsleer. In 1992 promoveerde hij met de studie ‘Prospects of Naturalistic Epistemology’, een onderzoek naar de vraag of filosofische problemen zich laten oplossen vanuit de empirische en mathematische wetenschappen. Zijn huidige onderzoeksprojecten betreffen het samenstellen van een essaybundel over filosofisch scepticisme, en een bundel over de bronnen van wetenschappelijk onderzoek.

De heer Kuys is tevens zelfstandig ondernemer in de ICT-sector. De afgelopen jaren heeft hij  informatiesystemen ontworpen en geïmplementeerd in zowel het bedrijfsleven als non-profit-organisaties.

Hij verzorgt vanaf 2021 onderwijs op het gebied van:

  • Machine Learning, Data Science,  artificial inteligence en de toepassingen ervan op de domeinen: medische diagnostiek, klimaat, politiek, pensioen, actuariele rekeningen en risicoanalyses in de bankenwereld.
  • Privacy wetgeving anno 2023 in de praktijk.