Dr. Thieu Kuys (geb. 1961) is onafhankelijk onderzoeker. Hij studeerde Nederlands MO en Geschiedenis MO aan de Katholieke Leergangen en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg. Zijn expertise ligt op het gebied van de kennis- en wetenschapsleer. In 1992 promoveerde hij met de studie ‘Prospects of Naturalistic Epistemology’, een onderzoek naar de vraag of filosofische problemen zich laten oplossen vanuit de empirische en mathematische wetenschappen. Zijn huidige onderzoeksprojecten betreffen het samenstellen van een essaybundel over filosofisch scepticisme, en een bundel over de bronnen van wetenschappelijk onderzoek.

Kuys is tevens zelfstandig ondernemer in de ICT-sector. De afgelopen jaren heeft hij  informatiesystemen ontworpen en geïmplementeerd in zowel het bedrijfsleven als non-profit-organisaties. Eén van die pakketten – relevant binnen onderwijs (Babel) – is een leerlingbegeleidingssysteem voor het Primair, Secundair en Tertiair onderwijs.

Met Kuys haalt Prano een kritisch en creatief denker binnen, die het maatschappelijk debat  zeker niet schuwt.


http://prano.nl/big-data-en-de-kennismaatschappij
http://prano.nl/big-data-en-de-sturing-van-processen/