AI & STRUCTURERING WERKPROCESSEN

Uw organisatie overweegt Artificiele Intelligentie (A.I.) in te willen zetten. In de recente hype is A.I. een container begrip voor uiteenlopende technieken. Daar zitten beproefde technieken tussen, waarvan de meerwaarde al is gebleken. Er zitten ook technieken tussen die op een zeer specifiek domein meerwaarde kunnen gaan hebben, maar op andere domeinen mogelijk niet. Voor alle technieken – zowel de beproefde als de experimentele – geldt dat er beperkingen aan kleven. Een organisatie die A.I. wil inzetten, moet zich bewust zijn van de mogelijkheden en van de beperkingen.

PRANO GROUP kan een kennissessie of enkele kennissessies verzorgen over A.I. Deze kennissessies zullen worden gegeven door een deskundige die dertig jaar actief is in de IT en in het afgelopen decennia trainingen over Big Data en A.I. heeft gegeven aan professionals in diverse sectoren. Deze is niet gelieerd aan enige leverancier in de markt voor ICT-producten. Hij ontwikkelt zelf software maar niet voor de sector waarin uw organisatie actief is. De bijeenkomst zal dus niet het karakter hebben van een ‘verkoopsessie’ maar heeft tot doel uw organisatie in staat te stellen na te gaan of het inzetten van A.I. voor de organisatie meerwaarde kan hebben en welke aandachtspunten daarbij in het oog moeten worden gehouden.

In de kennissessies zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
– De verschillende soorten data;
– De belangrijkste algoritmes die bij A.I. worden gebruikt;
– Voorbeelden van toepassingen van A.I.;
– De openstaande analytische en maatschappelijke uitdagingen van A.I.

Degenen die aan de kennissessies deelnemen zullen naar verwachting niet zozeer theoretische alswel praktische interesses hebben. Uw organisatie is actief in een sector waarvoor specifieke software wordt ontwikkeld. Om de kennissessie een meer praktisch en interactief karakter te kunnen geven, kan de deskundige zich in de voorbereiding oriƫnteren op toepassingen waarvoor u A.I. wil inzetten. Indien u gebruik wil maken van het aanbod van PRANO GROUP, is het verzoek om aan te geven voor welke vraagstukken of processen u A.I. wil inzetten.