Lezing Bestuur tussen toezicht en professional

De Lezing ‘Besturen tussen toezichthouder en professional’ Deze lezing gaat over twee dynamieken, die een negatieve invloed hebben op de bestuurlijke opdracht. Enerzijds worden bestuurders gecontroleerd op het naleven van regels, die tot in de haarvaten van de organisatie doordringen. Daarmee raken deze regels direct aan het werk van onze professionals. Anderszijds worden bestuurders geacht een beleid van professionalisering te voeren. Maar professionalisering vraagt om enige werkruimte voor eigen professionele oordeelsvorming. In hoeverre kan een bestuurder nog verantwoordelijk zijn voor de bestuurlijke opdracht? Hans Achterhuis gaat in op de ondermijnende werking die de werkwijze van toezichthoudende instanties heeft voor de bestuurlijke opdracht en voor onze democratie. Immers, de wetgevende en uitvoerende macht van de trias politica komen daarmee samen te vallen.

Over de spreker
Hans Achterhuis is emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is vooral bekend geworden als een filosoof die niet aarzelt om zich buiten zijn vakgebied als publiek intellectueel over maatschappelijke en politieke vraagstukken te buigen. De nadruk in zijn werk ligt op de sociale filosofie, waarbij hij zich heeft gericht op thema’s als ontwikkelingshulp, welzijnswerk, schaarste en technologie. Eind 2008 verscheen van zijn hand het boek ‘Met alle geweld’. Achterhuis studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Straatsburg. Hij promoveerde met een proefschrift over Albert Camus. Lange tijd combineerde Achterhuis zijn wetenschappelijke werk met functies bij maatschappelijke organisaties zoals het Werelddiaconaat en het Nederlands Centrum voor Buitenlanders.