Lezingen-2016

 

Bestuurslezingen 2016 Big data kansen en knelpunten: 4 bijeenkomsten

1 Big data in het onderwijs
Spreker: Dr. Thieu Kuys
Datum: 18 februari 2016
Locatie: Kasteel Vanenburg (Spiegelzaal) in Putten

In de lezing waarmee Prano het jaar-thema opent, zal het onderwerp ‘Big Data’ worden uitgewerkt met als centrale vraag of we wel of niet blij moeten zijn met het fenomeen van ‘Big Data’ in het onderwijs. De verschillende routes waarlangs ‘Big Data’ van invloed zijn worden geschetst.In de eerste bijeenkomst krijgt u vooral een beeld met veel verschillende invalshoeken rondom het thema Big Data in het onderwijs. Deze worden steeds voorzien van voorbeelden, hoe ‘Big Data’ in de praktijk van het onderwijs gebruikt worden, en kunnen gaan worden.

2. Big data en de netwerkmaatschappij
Spreker: Dr. Valerie Frissen
Datum: 20 april 2016
Locatie: Kasteel Vanenburg (Staete Zaal) in Putten

In de tweede lezing wordt ingegaan op de maatschappelijke transformatie die door big data veroorzaakt wordt en op de vraag hoe daar in het onderwijs mee om kan worden gegaan. Daarna zal in de derde lezing worden gekeken naar het kader van wet en regelgeving rond big data, waaronder de regelgeving op het gebied van de privacy.

3. Big data en Privacy
Spreker: Dr. Bart van der Sloot
Datum: 16 juni 2016
Locatie: Kasteel Zuylen in Utrecht (Oud Zuylen)

Daarna zal in de derde lezing worden gekeken naar het kader van wet en regelgeving rond big data, waaronder de regelgeving op het gebied van de privacy.

4 Big data en de kennismaatschappij
Spreker: Dr. Thieu Kuys
Datum: 6 oktober 2016
Locatie: Landgoed Huize Bergen in Vught

De inhoud van de laatste lezing zal rekening worden gehouden met de inhoud van de tussenliggende twee lezingen zodat de laatste lezing een samenvattende afronding kan zijn bij het jaarthema. Het thema big data wordt ‘hernomen’ vanuit de vraag of het verzamelen van steeds meer informatie bevorderlijk is voor de kennisverwerving. Aan het antwoord op die vraag zullen consequenties verbonden worden voor hoe in het onderwijs met big data omgegaan moet worden.