Lezing Kwaliteit van onderwijs

Lezing Kwaliteit en Autonomie van onderwijs: 2 bijeenkomsten

1. Kwaliteit en Autonomie van Onderwijs
Spreker: Prof. Dr. Donald Loose
Datum: 16 februari en 17 maart 2017
Locatie: Kasteel Vanenburg (Spiegelzaal) in Putten

Donald Loose roept het onderwijs op, zich onafhankelijker op te stellen van overheid en bedrijfsleven in 1. het stellen van onderwijsdoelen en 2. de organisatie van het curriculum, en 3. in alle onderdelen van het curriculum ruimte voor reflectie in te bouwen. 1. Geldt de analyse die Loose geeft van de universiteit alleen voor de universiteit? 2. Ligt de lat voor het hoger beroepsonderwijs principieel ‘lager’ dan voor het universitair onderwijs?

Algemener: kan de universiteit een leerschool voor humanisering zijn als het funderend onderwijs dat niet is? Het funderend onderwijs is, zo mogelijk nog meer dan het universitair onderwijs, onderhevig aan rendementsdenken. Ook onderwijsinstellingen die zich er bewust van zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, kunnen zich niet onttrekken aan soms hyper-bureaucratische modellen van ‘Leeropbrengsten’ en ‘Leerwinst’. 3. Kan het funderend onderwijs zich aan deze modellen conformeren zonder de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs over te dragen of op te geven? Dreigt hier niet ook het risico dat pogingen om weg te blijven van een starre ‘afrekencultuur’ juist de ‘afrekencultuur’ bevorderen?

LITERATUUR Donald Loose is kritisch op het onderwijs in zijn recent verschenen boek (2016) De universiteit, een leerschool in humanisering € 17,50. Bestellen kan via de site van Valkhofpers: http://valkhofpers.nl/de-universiteit. In dit boek documenteert en analyseert Loose de verwording van de universiteit vanuit de historische wortels in de context van wat hij ziet als de functie van de universiteit voor de maatschappij en de individuen die daarvan deel uit willen maken.

1.donald-loose-techniek-en-doelmatigheid 2. donald_loose-de-ziel-als-mijn-ander-zelf 3. donald_loose-onze-geest-is-te-beperkt-om-zichzelf-te-vatten

Lees hier de reportage van Ad Maas (pedagoog): Het gezag van de coach, dialoog-met-donald-loose

Het verslag zie: kort verslag Lezing 16 februari 2017 Prof. Donald Loose