Medicalisering in de Pleegzorg

Medicalisering bij kinderen

Waar hebben pleegouders behoefte aan?

Je kunt je afvragen, als drukke kinderen rustiger worden van medicatie en bijvoorbeeld beter in de klas functioneren, wat daar eigenlijk op tegen is. Een van de problemen is dat veel kinderen een label krijgen, en vaak een daarbij behorende behandeling (zonder dat er adequate diagnostiek heeft plaatsgevonden). Medicalisering is een prachtige oplossing voor alle problemen. Niemand is immers meer schuldig, als het kind ‘iets heeft’. Het is een ideale uitweg om iedereen van alle schuld te verlossen. Maar wat doen al deze psychofarmaca (geest-/gemoeds-medicatie) en de diagnostisch klinkende labels op de langere termijn met de kinderen? Wat is er over van het ideaal, dat verschillen tussen kinderen er mogen zijn, dat ieder kind uniek mag zijn (in plaats van een afwijking van de cultureel-bepaalde norm).

Wanneer: donderdagavond, 2 november 2017

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

Waar:Wijkgebouw het Spoor, M.F.A. Schaepmanstraat 36 Tilburg

Thema van de avond:

Medicalisering bij kinderen

 

4 REDENEN WAAROM PLEEGOUDERS WILLEN KOMEN

Het is op een donderdagavondbijeenkomst. En we hopen dat pleegouders die geïnteresseerd zijn, kunnen komen omdat ze tijdig geïnformeerd zijn (vanaf half april 2017) en omdat het op een avond is.

Vak-taal wordt zo veel mogelijk vermeden. In deze bijeenkomst willen we graag wat leren maar ook intensief met elkaar gedachten en ervaringen uitwisselen.

Onder medicalisering verstaan we in deze bijeenkomst, het voorschrijven van medicijnen (door een arts, de psychiater) om het gedrag van moeilijke kinderen gunstig te beïnvloeden. Dit is een nieuwe ontwikkeling!

Het motto van de avond is “domme vragen bestaan niet!”, als mevrouw Scheepers dan toch aanwezig is: “Vragen staat vrij”. Wanneer we met een grote groep zijn en u wilt graag dat uw vraag wordt beantwoord, stuur deze dan svp per mail. Dit is een mogelijkheid, maar het hoeft niet.

Deelname

Deelname aan deze bijeenkomst is voor pleegouders gratis. Als u zich opgeeft, en u kunt onverhoopt niet, stellen wij uw afmelding erg op prijs.

 

Over de spreker:

dr. Floortje Scheepers | Divisie Hersenen, Psychiatrie

Universitair Medisch Centrum Utrecht |

 

Floor Scheepers is kinder- en jeugdpsychiater. Ze is vanaf 2010 medisch afdelingshoofd Kinder -, jeugd – en volwassenen psychiatrie. Ze heeft zich in voorgaande jaren als kinderpsychiater bezig gehouden met onderzoek naar empathie bij “conduct disorder” (gedragstoornissen) en de behandeling van agressieregulatieproblemen. Bij beide projecten is zij nog steeds betrokken.

Contact met de organisatie

Birgit van Erp is bereikbaar op emailadres: BirgitvanErp@kompaanendebocht.nl

Evelien Zweekhorst via evelienzweekhorst@kompaanendebocht.nl