Lezing Normatieve professionalisering

Lezing: vrijdagmiddag 24 april 2015 Normatieve Professionalisering
Professionals staan onder de niet aflatende druk, om in hun handelen stelselmatig te kiezen voor strategische, op succes en effectiviteitgerichte handelingsvormen en oplossingspatronen. Dit heeft o.a. tot gevolg dat andere communicatief rationele vormen van omgaan met mensen en problemen systematisch worden weggedrukt. De vormen van omgang die worden weggedrukt zijn de niet op beheersing en controle gerichte handelingsvormen. Dat geeft op langere termijn issues.

Over de spreker
Prof. Dr. H. Kunneman is Hoogleraar Sociale filosofie. Kunneman (1948) publiceerde een aanzienlijk aantal boeken, bundels en vele artikelen op het gebied van de sociale theorie en de filosofie van de menswetenschappen met name rondom het postmoderne denken. Zijn huidige onderzoek is vooral gericht op vragen rond postmoderne moraliteit, kritische menswetenschappen en de vernieuwing van het hedendaagse humanisme. Kunneman studeerde in 1974 af in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude) en promoveerde aan deze universiteit in 1986 in de wijsbegeerte op het boek De Waarheids-trechter (cum laude).