Lezingen 2017

Bestuurslezingen 2017: Prof. Dr. Donald Loose
Prof Dr. Donald Loose gaat in twee bijeenkomsten vanuit zowel de ethiek als wetenschapsleer een analytische uitwerking verzorgen van ons huidige begrip “Kwaliteit”.

Onderwijs, een leerschool voor humanisering
Spreker: Em. hoogleraar Prof. dr. Donald Loose
Datum: donderdagmiddag, 16 februari en dinsdag, 12 maart 2017
Locatie: Kasteel Vanenburg (De Staete Zaal) in Putten.

Met deze twee bijeenkomsten sluit PRANO aan bij de politieke actualiteit in het onderwijs van 2014 zoals: Leeropbrengsten, Leerwinst uit het “Opbrengstgericht werken”. Het onderwijs is ten prooi gevallen aan rendementsdenken met een obsessie voor nut en productiviteit. Onderwijsinstellingen zijn blind geworden voor deze economische verkokering die alom aanwezig is. Het lijkt alsof het uitzicht op een profijtelijke baan de enige bestaansreden van de universiteit geworden is. De eindbestemming van ons bestaan zijn we uit het oog verloren.