Prano richt blik op de toekomst met jaarthema Big Data

Informatie- en Communicatie Technologie is al lang geen bijkomstigheid meer. Wie goed naar de apps op smart phones kijkt, weet dat ‘innovatie in dienstverlening’ staat of valt met het hergebruiken van data. Als we zo intens worden omsingeld door ICT, dan kan dit niet anders dan gepaard gaan met grote veranderingen in onze maatschappij. En de impact van die veranderingen, die moeten we nog krijgen.

De kans is vrij groot dat we nog niet goed weten voor welke uitdagingen we komen te staan.

En precies daar zit de relevantie van het jaarthema 2016 voor bestuurders en toezichthouders. Het is voor bestuur en toezicht van groot belang dat zij inzicht hebben in de consequenties van ICT op hun verantwoordelijkheid. Daarom heeft Prano haar jaarthema 2016 gewijd aan de consequenties van Big Data voor het onderwijs. Door deskundigen te laten aangeven hoe de wereld er uit komt te zien, zijn bestuur en toezicht beter bestand tegen de grote veranderingen die op hen afkomen.