Reflex van bureaucratisering Putten

Lezing: 14 februari 2014 De reflex van bureaucratisering Professionals en bestuurders staan vaak tegenover elkaar, maar in de semipublieke sector zitten de leraar en de schoolbestuurder, de dokter en ziekenhuisdirecteur, de diender en zijn politiechef vaak in hetzel fde schuitje. Het Nederlandse politieke streven naar efficiency, leidt tot een toename van voorschriften en regels, waarbij de aandacht van de professional verschuift van de leerling, de patiënt of de burger naar de regels en de voorschriften.

Prof. Dr. René ten Bos, Radboud Universiteit Nijmegen zal ingaan op diverse organisatieaspecten die beïnvloed worden door bureaucratisering. Daarbij komen aan de orde: de rol van de politiek, de vraag welke kennis eigenlijk dominant is en de verantwoordelijkheid van een bestuurder. Na de lezing is er mogelijkheid tot het stellen van vragen en deelname aan de discussie.

OVER DE SPREKER Prof. Dr. R. ten Bos werd in 1959 geboren in Hengelo (O). Hij studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit en promoveerde aan wat toen nog de Katholieke Universiteit Tilburg heette. Hij werkte onder meer voor Business School Nederland, Business School Caribbean en Schouten &Nelissen. Vanaf 2000 is hij hoogleraar filosofie aan de Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is hij bekend als spreker en docent. Hij werkt op regelmatige basis voor Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), Academy of Groningen (AOG), de Politieacademie, Academie voor Medisch Specialisten en tal van andere bedrijven en organisaties.

Het discussiepanel bestaat uit 3 leden.
1. Mr. Willem van Leeuwen (Wonen)
De heer Van Leeuwen is Voorzitter RvC Woningcorporatie Vivare (2011), Lid RvC Stadsgenoot Amsterdam, en verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut CDA met de publicatie van het CDA en ‘De maatschappelijke onderneming (2013)’.
2. Drs. Rinda den Besten Mevrouw Den Besten is sinds 2006 wethouder. Vanaf 2010 is ze locoburgemeester geweest en vanuit haar politieke ervaring in Utrecht en haar netwerk in Den Haag is ze sinds 2013 de voorzitter van de PO-Raad.
3. Dr. Max Visser (Zorg) De heer Visser (kinderarts) is een ervaren bestuurder; hij is voorzitter Raad van Toezicht bij het SGL in Sittard, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij het Medisch Coördinatie Centrum Omnes, en daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van ’t St. Jan’s Gasthuis in Weert.