Sprekers

In de loop der jaren heeft Prano Group verschillende sprekers ingeschakeld voor het verzorgen van een lezing.

Hans Achterhuis Besturen tussen toezicht en professional
Jeroen van den Hoven Dataficering van het sociale domein
Floortje Scheepers Medicalisering in zorg
Arthur Kok Besturen in het onderwijs
Thieu Kuijs Naar een nieuw pensioencontract
Paul Frissen Een te sterke overheid
Rene ten Bos Reflex van herbureaucratisering en meer
Valerie Frissen Big data en de netwerksamenleving
Bart van der Sloot Privacy en Big Data
Harry Kunneman Normatieve professionalisering
Muel Kaptein Ethiek protocolliseren