Lezing: vrijdagmiddag 24 april 2015

Op vrijdagmiddag 24 april 2015 verzorgt Harry Kunneman de lezing met de titel: Normatieve Professionalisering in de Mariënhof in Amersfoort. Deze lezing is de introductie van het jaarthema 2015 van Prano.

Professionals staan onder de niet aflatende druk, om in hun handelen stelselmatig te kiezen voor strategische, op succes en effectiviteitgerichte handelingsvormen en oplossingspatronen. Dit heeft o.a. tot gevolg dat andere communicatief rationele vormen van omgaan met mensen en problemen systematisch worden weggedrukt. De vormen van omgang die worden weggedrukt zijn de niet op beheersing en controle gerichte handelingsvormen.

Over de spreker

PRANO lezing april 2015 Marienhof 033 impression-16

Prof. Dr. H. Kunneman is Hoogleraar Sociale filosofie.

Kunneman (1948) publiceerde een aanzienlijk aantal boeken, bundels en vele artikelen op het gebied van de sociale theorie en de filosofie van de menswetenschappen met name rondom het postmoderne denken. Zijn huidige onderzoek is vooral gericht op vragen rond postmoderne moraliteit, kritische menswetenschappen en de vernieuwing van het hedendaagse humanisme.

Kunneman studeerde in 1974 af in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude) en promoveerde aan deze universiteit in 1986 in de wijsbegeerte op het boek De Waarheids-trechter (cum laude).

Programma

De lezing Normatieve Professionalisering, vindt plaats op:

vrijdagmiddag, 24 april 2015. De ontvangst is vanaf 13.30 uur.

De lezing start om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. We sluiten de middag af met een goed verzorgde netwerkborrel. De prijs excl. BTW € 250,–.

Locatie

Het Klooster De Mariënhof
Kleine Haag 2
3811 HE AMERSFOORT

Verslag per lezing

Van iedere lezing wordt een verslag gemaakt, welke op de website wordt gepubliceerd. Dit wordt samen met de foto’s op de website beschikbaar gesteld. Ten aanzien van het verslag maken wij het volgende voorbehoud. Het verslag is een geïnterpreteerde weergave van hetgeen ter tafel kwam. Waar nodig is er voor gekozen enige toelichting/nadere uitleg te bieden. Op die manier beogen wij u een zinvol naslagwerk aan te bieden.

Verslag per lezing

naslagwerk lezing Harry Kunneman.v_5_def