Lezingen van 2014 tot en met 2017

PRANO Group is in 2013 gestart met het organiseren van lezingen en cursussen kwaliteitszorg. Het aanbod van PRANO beoogt altijd een soort tegenwicht aan ‘de workshop- en presentatie-achtige congressen’ die kenmerkend is voor de tijdsgeest van 2013 tot 2020. We beogen een zorgvuldig, reflexieve en actuele insteek te bieden.

Per jaar geven we een toelichting op het jaarthema (lezing 2014) en van de lezingen die daaronder vallen Bureaucratisering, Ethiek protocoliseren, Geste en leiderschap en Een te sterke overheid.