Lezingen van 2014 tot en met 2017

Per jaar geven we een toelichting op het jaarthema (lezing 2014) en van de lezingen die daaronder vallen Bureaucratisering, Ethiek protocoliseren, Geste en leiderschap en Een te sterke overheid.