Diensten

Wat hebben we afgelopen 10 jaar gedaan?

2019 Strategiedag CAO partners: “Vernieuwde insteek CAO Bestuurders” Prano heeft voor VTOI de rapportage gedaan.   2019 Sales & Acquisition Prano begeleidt Infinityquest in de acquisitie van klanten in Nederland.
2013-2018 Diverse lezingen voor bestuur en intern toezicht
2018 Sectoranalyse ‘Professioneel Onderwijsbestuur: de route naar een register?’

Op verzoek van de onderwijsbestuurdersvereniging.nl heeft PRANO een sectoranalyse ‘Professioneel Onderwijsbestuur: de route naar een register?’ geschreven waarin de voor- en nadelen van een bestuurdersregister worden geanalyseerd.

2013-2023 Begeleiding & optimalisering van ICT-werkprocessen.
2018 -2023 Prano heeft de bestuurlijke ondersteuning van 115 non-profit organisaties en diverse pensioenfondsen verzorgd.
2019 Strategie-dag CAO partners (Vereniging Toezichthouders Onderwijs): “Vernieuwde insteek CAO Bestuurders” Prano heeft voor VTOI-NVTK de rapportage gedaan.
2018 Verantwoordingsdag V-100 Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Pleegzorg heeft PRANO deelgenomen aan het V-100 project van de Verantwoordingsdag 2017 in de Tweede Kamer. Daarbij heeft PRANO een vraag geformuleerd die is doorgeleid naar de plenaire debatten over pleegzorg.
2020 Voor Universiteit Tilburg – HOVO Big DATA kansen en bedreigingen.
2019 Sales & Acquisition Prano begeleidt Infinityquest in de acquisitie van klanten in Nederland.
2018 Lezing Voor de Onderwijsbestuurdersvereniging met de titel: ‘Integriteit Bestuur en interne toezichthouder’ door dr. Arthur Kok
2018 UVO rapportage Prano heeft voor St. Jeugdbescherming regio Amsterdam de UVO ondersteund op complexe dossiers.
2018 – 2023 Communicatie ondersteuning Prano verzorgt de externe communicatie voor Uitgeverij Diagan Uitgeverij Diagan
2014-2019 Bestuursondersteuning Prano begeleidt de Onderwijsbestuurdersvereniging OBV als bestuurssecretaris van de vereniging. Per juli 2019 fuseren de OBV en BvPO naar een nieuwe vereniging.
2017 Opzetten van medezeggenschapsorgaan bij Sterk Huis
2017 Lezing Voor bestuur, raad van toezicht en MR van Scholengemeenschap De Nieuwe Veste is de lezing ‘Panta Rhei, organisaties veranderen’ gegeven over de uitdaging van het aanpassen van informatiestromen tijdens de omslag van een hiërarchisch organisatiemodel naar een netwerk-organisatiemodel.
2017 Lezing Big Data Als onderdeel van de reeks “Thema’s die ertoe doen” van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland wordt het thema ‘Big Data, kansen en knelpunten’ belicht in de context van het MBO-onderwijs.
2016 Workshop Leerwinst en Toegevoegde waarde in het onderwijs.

Titel: Workshop “Lessen van de afrekencultuur” Op het Lerarencongres 2016 assisteerde PRANO met de workshop over Leerwinst en Toegevoegde waarde in het onderwijs.

2017 Workshop Big Data Dit jaar had het Festival van het Leren als hoofdthema de volwasseneducatie. In de workshop Big Data kansen en knelpunten van PRANO is, na een inleiding op het fenomeen Big Data in het algemeen, ingegaan op de maatschappelijke effecten van Big Data voor de volwasseneducatie.
2016 Bestuurlijke ondersteuning Prano heeft bij Zorgspectrum de raad ondersteund in de planning en goede afstemming van haar advies-/instemmings-agenda met bestuur en toezicht.
2018 Begeleiding werkprocessen Prano ondersteunt diverse organisaties in de professionalisering van werkprocessen.
2018 UVO rapportage Prano heeft voor St. Jeugdbescherming regio Amsterdam de UVO ondersteund op een complex dossier.
2018 Lezing Voor de Onderwijsbestuurdersvereniging met de titel: ‘Integriteit Bestuur en interne toezichthouder’ door dr. Arthur Kok
2018 -2023 Bestuurlijke ondersteuning Prano heeft de bestuurlijke ondersteuning (incl. Beleggingsadvies Cie) in het besluitvormingsproces van 115 non-profit organisaties en diverse pensioenfondsen verzorgd.
2018 Sectoranalyse Op verzoek van de onderwijsbestuurdersvereniging.nl heeft PRANO een sectoranalyse ‘Professioneel Onderwijsbestuur: de route naar een register?’ geschreven waarin de voor- en nadelen van een bestuurdersregister worden geanalyseerd.
2018  Communicatie ondersteuning Prano verzorgt de externe communicatie voor Uitgeverij Diagan Uitgeverij Diagan
2018 Bestuursondersteuning Prano begeleidt de Onderwijsbestuurdersvereniging OBV als bestuurssecretaris van de vereniging. Per juli 2019 fuseren de OBV en BvPO naar een nieuwe vereniging.