Big Data & sturing van werkprocessen

In deze eerste lezing uit een serie van vier in 2016 maken we op een brede manier kennis met Big Data en onderwijsprocessen.

Na een algemene omschrijving van het fenomeen ‘Big Data’ wordt er vanuit verschillende invalshoeken bekeken hoe ‘Big Data’ in het onderwijs een rol spelen of kunnen gaan spelen voor.

Invalshoeken en thema’s daarbij zullen zijn:

1. extern en intern toezicht;

2. de overgangen tussen primair, secundair en tertiair onderwijs;

3. differentiatie, ‘passend onderwijs’ en ‘selectie aan de poort’;

4. het verbeteren van leerprocessen, uitgesplitst naar de drie doelen van:

Kwalificatie, Socialisatie en Bildung;

5. de overgang naar datagestuurd of Digitaal Onderwijs, MOOC’s, E-learning en Blended learning;

7. het opbrengstgericht(er) maken van het onderwijs;

8. administratie en bekostiging.

Bij theoretische bespreking van de thema’s zal gecombineerd worden met voorbeelden uit de onderwijspraktijk en de actualiteit.