Lezingen-2015

Lezingen 2015 De Borging van Professionaliteit: 3 bijeenkomsten

1. Besturen tussen toezichthouder en professional
Spreker: em. Prof. Dr. Hans Achterhuis
Datum: donderdag, 12 maart 2015
Locatie: Kasteel Vanenburg in Putten

2. Normatieve Professionalisering: Het dilemma van de professional in een bureaucratie
Spreker: Prof. Dr. Harry Kunneman
Datum: vrijdag, 24 april 2015
Locatie: Klooster Mariënhof (de Tuinkamer) in Amersfoort

3. ICT en Morele Verantwoordelijkheid
Spreker: Prof. Dr. Jeroen van den Hoven
Datum: donderdag, 8 oktober 2015
Locatie: Kasteel de Buitenplaats (het Poortgebouw) in Amersfoort

Professionalisering gaat er van uit dat elk professioneel handelen bestaat uit technische -, communicatieve en morele kwaliteiten van handelen. Daaruit vloeit een bepaalde typische beroepshouding voort, die is gebaseerd op het wederzijdse vertrouwen dat: de goede dingen, ook goed worden gedaan. Een perspectief waarbij de professional centraal komt te staan. In de beroepshouding wordt de morele gevoeligheid van de professional zichtbaar, en toont hij ‘breder’ te kunnen kijken en dit in zijn oordeelsvorming mee te nemen. Wat doet de professional bijvoorbeeld als blijkt dat de student, cliënt of de patiënt moeite heeft met sommige ‘regels van het huis’? Hoe kan de professional doen wat goed is voor de ander. En wat doet hij als blijkt dat bedrijfsmatige -, projectmatige -, planmatige werkvoorwaarden in de weg staan aan zijn eigen functioneren?