Publicaties

PRANO GROUP verzorgt trainingen voor IT-vaardigheden. De volgende trainingen kunnen ‘in company’ worden gegeven:

Publicaties Korte omschrijving
Hoe symbolen onze privacy beschermen In talloze boeken en artikelen is uitgelegd wat organisaties moeten doen om AVG-proof (Algemene Verordening Gegevensbescherming, 2018) te worden en te blijven. Nu de implementatiefase van de AVG erop zit, is het tijd voor reflectie. Dit boek biedt daartoe aanleiding en gelegenheid. De AVG wordt erin onderworpen aan een kritisch-filosofische analyse. De resultaten zijn ontnuchterend, verontrustend en bevrijdend. De echte risico’s voor onze privacy liggen elders op de loer.
De stelling van Fermat: inzichtelijke bewijzen in de wiskunde In de 17 eeuw formuleerde Piere de Fermat een stelling die bekend zou worden als zijn laatste stelling. Eeuwenlang hebben wiskundigen de stelling trachten te bewijzen of weerleggen. Enkele jaren geleden produceerde Andrew Wiles een structuur waarmee de stelling bewezen zou kunnen worden. Kan dit het bewijs zijn geweest dat Fermat in zijn hoofd had?
In de ban van het verleden: Tomas Kuhn en de geschiedenis van de wetenschap De geschiedenis kan een beslissende verandering teweeg brengen in het beeld van wetenschap waardoor we nu bezeten zijn. De essentie van Kuhn’s betoog.
“ERRARE IN HUMANUM EST” Over de Trefzekerheid van onze woorden: Een deel van onze taal brengen door met het signaleren, het maken en het corrigeren van vergissingen. Een gedachtegang over de betekenis bestempelt deze activiteiten tot onmogelijkheden. De mens is in zijn taalgebruik en in zijn gedachten onfeilbaar.
Agora zuiger: de analyse van de markt voor LIS-software. Deel 1 analystisch kader van het onderzoek. Deel 2 analyse van de markt voor LIS-software. Deel 3. Een ongezonde markt in stand gehouden.
Kennis & Informatie: Epistemic Closure Revisited In de ICT zijn de termen “kennis” en “informatie” gemonopoliseerd geraakt. Termen als informatiebeheer, kennissystemen, kennismanagement en informatiemanagement hebben kentheoretische geen exacte definitie. Waar zitten de hiaten en hoe kunnen we elkaar toch begrijpen?
Prospects of naturalistic epistemology volgt