Lezing Ethiek protocolliseren

Lezing: 12 juni 2014 Ethiek protocolliseren
Op donderdag, 12 juni verzorgt Dr. M. Kaptein de lezing: Ethiek protocolliseren. In deze lezing gaat hij in, op hoe het mogelijk is dat mensen die te goeder trouw zijn, moreel gezien toch de verkeerde keuzes maken. Wanneer we nader bestuderen welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen, komen we uit bij sociale processen die vaak onbedoeld en bovenal niet-bewust plaatsvinden. Vandaar dat we in deze lezing bij de onderstaande twee thema’s uitkomen: de morele geaardheid van mensen en de organisatiekwaal die aan ethiek in de weg staat.

Thema: De morele geaardheid
Met het onderwerp de morele geaardheid maken we kennis met moraliteit en een aantal typische We kijken naar hoe organisatiefactoren van invloed zijn op moreel gedrag. Deze benaderingswijze grijpt terug op een aantal fenomenen uit de sociale psychologie.

Hoe beïnvloedt onze verwachting van anderen, ons eigen ethische gedrag?
Voor een aantal bekende onbewuste psychologische processen dienen we te waken, volgens Muel Kaptein (2003). Enerzijds gaat het erom hoe de eigen verwachtingen anderen beïnvloeden, anderzijds hoe de eigen verwachtingen het zelfbeeld beïnvloedt. Als we kijken naar een hiërarchische relatie dan kunnen we het volgende voorbeeld ter verduidelijking aanhalen.

Thema 1. Wat staat in de weg aan ethiek?
Thema 2. In het tweede thema wordt uitgebreid stilstaan bij de kwaal die in de weg staat aan ethiek in organisaties.

We maken kennis met aspecten zoals: de sociologische rol van beleidsregels/interne regels, het verschijnsel dat mensen in organisaties niet horen wat er gezegd wordt, of dat kritiek wordt ingeslikt dan wel, dat men de andere kant opkijkt.

Via de verschillende routes komen we tot inzicht in het belang van: voorbeeldgedrag, betrokkenheid en bespreekbaarheid voor de ethiek in organisaties.

Prof. Dr. M. Kaptein is sinds 2001 Professor in de Bedrijfsethiek en Integriteitsmanagement aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. In zijn onderzoek gaat zijn belangstelling hoofdzakelijk uit naar integriteitsvraagstukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *