Artikelen door Aranka

SARS COV-2 VACCIN’s: interpretatie van de data in NEDERLAND

SARS COV-2 VACCIN’s: interpretative van de (vrijgegeven) data in NEDERLAND Het vaccin is met drie verhalen aan het publiek verkocht: 1. Het vaccin beschermt je tegen besmetting, en beschermt anderen ertegen dat jij hen besmet. 2. Het vaccin beschermt tegen de ernstige impact van Covid. 3. Als we ons allemaal laten vaccineren, dan kan het […]

Pandemie beleid: onderbouwd door statistiek?

Verzoek aan de Tweede Kamer cie VWS Echter, de insteek van het demissionaire kabinet heeft niet alleen tot gevolg dat: 1 het aantal geregistreerde besmettingen toeneemt, maar ook 2 dat het maatschappelijk debat in een fuik terecht is gekomen. Het RIVM, demissionaire ministers en ook de media hebben fors ingezet op de verhouding tussen het […]

De route van de pasjesmaatschappij kent geen weg terug.

Het toestaan daarvan was bij de voorbereiding van de coronapasplicht in de horeca ingecalculeerd als politiek wisselgeld. Inmiddels zijn er talloze organisaties, waarop de regels die het demissionair kabinet nog in het Staatsblad wil gaan afdrukken, zeer waarschijnlijk formeel NIET van toepassing zijn, begonnen met het aankondigen van de verplichting van de coronapas voor hun […]

Daarom hebben managers het nu voor het zeggen.

Het vermogen van artsen om mensen te genezen was beperkt, het didactisch vermogen van docenten werd vertekend doordat studenten op maatschappelijke status werden voorgeselecteerd, en geestelijken konden tegenspoed niet daadwerkelijk afwenden. In de sectoren waarin zij gezagvol optraden, waren de prestaties van de meeste professionals matig tot slecht. Voor zover zij een positief effect hadden […]

Datalekken: in gesprek met Prof. Custers

Met belangstelling en groeiende en daarna afnemende instemming heb ik uw opiniestuk in Trouw van 21-2-2020 gelezen waarin u drie factoren benoemt waardoor de huidige regelgeving rond datalekken niet werkt: 1. Het mechanisme van naming & shaming werkt niet bij grote aantallen. 2. Door de grote aantallen werkt de handhaving (met boetes e.d.) niet. 3. […]

Certiforce: 5 Redenen voor pseudo-certificering

PRANO heeft een cursus ontwikkeld “Kwaliteit geregeld”. Vanuit overwegingen die mogelijk leiden tot herziening van de cursus hebben wij de volgende vraag aan de organisatie Certiforce voorgelegd: Kunt u uitleggen waarom er in het geval van de cursus assessor/examinator MBO niet sprake is van pseudo-certificering maar van een initiatief dat, althans in potentie, een bijdrage […]

Depositogarantiestelsel

Geachte heer Mulder, Geachte Commissie, We kennen in Nederland – en in andere Europese landen – het depositogarantiestelsel. Dit stelsel beschermt rekeninghouders tot een bedrag van 100.000 euro tegen het faillissement van een bank. Het beschermde bedrag is enige jaren terug, n.a.v. de financiële crisis, opgehoogd van 20.000 euro naar het huidige bedrag. Men is […]